Mauritius gotowy do zorganizowania Afrykańskiej Konferencji Gospodarczej 2022 – Minister Finansów Padayachy

Mauritius na wyspie ma być gospodarzem Afrykańskiej Konferencji Gospodarczej (AEC) w 2022 r. w dniach 9-11 grudnia, minister finansów, planowania gospodarczego i rozwoju, dr Renganaden Padayachy, powiedział w czwartek na konferencji prasowej zapowiadającej to wydarzenie.

Afrykańska Konferencja Gospodarcza jest wiodącym forum Afryki do omawiania pojawiających się wyzwań i możliwości kontynentu i jest wspólnie organizowana przez Afrykański Bank Rozwoju, Komisję Gospodarczą Afryki i Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju.

Tegoroczna konferencja odbędzie się w formacie hybrydowym, a osobiści delegaci zgromadzą się w nadmorskim mieście Balaclava, na północny zachód od Mauritiusa. Odbędzie się on pod hasłem „Wspieranie rozwoju przyjaznego klimatowi w Afryce”.

„Zorganizowanie tak głośnego wydarzenia jest naprawdę przywilejem i zaszczytem dla Mauritiusa” – powiedział Padayachy.

Odnosząc się do tematu AEC 2022, Padayachy odniósł się do World Risk Report 2021, w którym opisano Afrykę jako kontynent najbardziej podatny na katastrofy klimatyczne, a Mauritius jako wysoce narażony na ich wpływ.

Minister powiedział, że rząd jest bardzo zaangażowany w przyspieszenie procesu zielonej transformacji kraju, dążąc do generowania 60% energii ze źródeł odnawialnych do 2030 r. „Zrównoważony wzrost i rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu obejmują czystszą, bardziej ekologiczną i bardziej odporną na zmianę klimatu gospodarkę”. powiedział.

W swoich uwagach zastępca dyrektora generalnego Afrykańskiego Banku Rozwoju w Afryce Południowej Kennedy Mbekeani pochwalił rząd Mauritiusa za zgodę na organizację Afrykańskiej Konferencji Gospodarczej w 2022 roku. AEC 2022 oferuje platformę do pogłębionej refleksji nad wzmocnieniem zdolności instytucjonalnych w celu opracowania przyjaznych dla klimatu innowacyjnych mechanizmów w celu wzmocnienia odporności Afryki i dążenia do przejścia na ścieżki rozwoju niskoemisyjnego.

„Zaopatrzenie w wodę i produkcję żywności mogą być utrudnione przez zmieniające się wzorce pogodowe. Najbardziej wrażliwe regiony Afryki są również jednymi z najbardziej wrażliwych ze względu na ich zależność od nieulepszonych towarów i brak różnorodności gospodarczej” – powiedział Mbekeani.

Według Mbekeaniego tworzenie polityk przyjaznych dla klimatu może stać się siłą napędową rozwoju w całej Afryce, a inwestycje w budowanie odporności na zmiany klimatu mogą przynieść szersze korzyści gospodarcze i społeczne.

Na konferencji prasowej byli: starszy ekonomista UNDP na Mauritius i Seszele, Tony Muhumuza; doradca głównego ekonomisty i wiceprezesa Afrykańskiego Banku Rozwoju, Erica Ogunleye; Adeleke Salami, kierownik ds. zadań AEC w Banku; oraz inni wyżsi urzędnicy rządowi, w tym zastępca sekretarza finansowego w Ministerstwie Finansów, Planowania Gospodarczego i Rozwoju, Vish Soondram.

Mbekeani zwrócił uwagę na nową politykę i strategię Grupy Afrykańskiego Banku Rozwoju w zakresie zmian klimatycznych i zielonego wzrostu na lata 2021-2030, która ma na celu rozwiązanie problemu dysproporcji w finansowaniu klimatu w Afryce i wzmocnienie głosu kontynentu w kwestiach związanych ze zmianą klimatu.

Eksperci ostrzegają, że większość Afryki ucierpi z powodu ekstremalnych zjawisk pogodowych, które stały się częstsze i bardziej dotkliwe, powodując szkody w rolnictwie, turystyce, miastach, infrastrukturze, systemach wodnych, energetycznych, a nawet w sektorze wydobywczym.

Od momentu powstania w 2006 r. AEC wspiera badania, dyskusje polityczne i dzielenie się wiedzą na temat zagadnień dotyczących Afryki. W tym roku Mauritius spodziewa się ponad 400 uczestników osobiście.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *