Afryka zwraca się do sektora prywatnego o finansowanie działań na rzecz klimatu w oceanach

Kraje na zachodnim wybrzeżu Afryki coraz częściej zwracają się do inicjatyw finansowania klimatu, aby poprawić warunki życia społeczności nad oceanami, wspomóc różnorodność biologiczną i podjąć działania na rzecz klimatu.

Kraje na zachodnim wybrzeżu Afryki coraz częściej zwracają się do inicjatyw finansowania klimatu, aby poprawić środki do życia społeczności nad oceanami, wspomóc różnorodność biologiczną i podjąć działania na rzecz klimatu.

Na marginesie forum politycznego wysokiego szczebla na temat zrównoważonego rozwoju, które obecnie toczy się w siedzibie Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku, afrykańskie państwa nadbrzeżne i wyspiarskie oraz grupy zajmujące się ochroną przyrody nakreśliły plany pobudzenia ochrony oceanów i rozwoju gospodarczego poprzez system „niebieskich obligacji” — sposób finansowania projektów, które przyniosłyby również korzyści dla zdrowia oceanów.

W ślad za Wielkim Zielonym Murem Afryki, który rozciąga się w regionie Sahelu na kontynencie, narody Afryki Wschodniej szukają teraz funduszy na inicjatywę Wielkiego Niebieskiego Muru, której celem jest ochrona obszarów morskich wzdłuż wybrzeża. Zarówno niebieskie, jak i zielone finansowanie odnosi się do finansowania mającego na celu zapobieganie szkodom w środowisku i walkę ze zmianami klimatycznymi przy jednoczesnym tworzeniu zrównoważonych ekosystemów.

„Niebieska obligacja jest mocnym przykładem krytycznej roli, jaką rynki kapitałowe mogą odgrywać we wspieraniu zrównoważonych celów” — powiedział Jorge Familiar, wiceprezes Banku Światowego.

Inicjatywa Great Blue Wall, zapoczątkowana w zeszłym roku przez dziesięć zachodnich państw Oceanu Indyjskiego podczas konferencji klimatycznej ONZ w Glasgow, ma na celu stworzenie sieci przybrzeżnych i morskich obszarów chronionych, które według zwolenników przywrócą i zachowają około 2 milionów hektarów oceanów, wychwytywać 100 milionów ton dwutlenku węgla i zapewnić środki do życia ponad 70 milionom ludzi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *