Mauritius prosi Google o oznaczenie Wysp Chagos jako części swojego terytorium

Gdy szukasz w Internecie niektórych z najodleglejszych wysp na świecie, dobrze jest wybrać właściwą nazwę. Ale wybuchła kłótnia o oznaczenie Wysp Chagos na mapach Google.

Wielka Brytania utrzymuje, że nadal sprawuje suwerenność nad tym, co nazywa Brytyjskim Terytorium Oceanu Indyjskiego (BIOT) – jednym z najmniejszych czerwonych kropek na tradycyjnym globusie kartograficznym.

Ale Mauritius, który został uznany za prawowitego właściciela archipelagu w serii międzynarodowych orzeczeń sądowych i głosowań ONZ od 2019 r., formalnie zwrócił się do Google o ponowne opisanie wysp jako części jego terytorium.

Listy widziane przez Guardiana zostały wysłane do centrali wyszukiwarki w Kalifornii z prośbą o wymazanie BIOT, w tym strategicznej amerykańskiej bazy wojskowej Diego Garcia, z mapy.

Mauritius po raz pierwszy wysłał prośbę w styczniu 2020 r. do Sundara Pichai, dyrektora generalnego Google. Wezwał firmę do „natychmiastowego naprawienia tego błędu” i załączył jako dowód odniesienia do opinii doradczej międzynarodowego trybunału sprawiedliwości w Hadze.

W wyroku stwierdzono, że Wielka Brytania „bezprawnie” odłączyła Wyspy Czagos od Mauritiusa przed przyznaniem mu niepodległości w 1968 r. Mauritius powiedział, że Zgromadzenie Ogólne ONZ przytłaczającą większością głosów przyjęło opinię sądu i „zażądało, aby Wielka Brytania zakończyła bezprawną kolonialną administracja”.

W liście napisano, że „błąd można interpretować jako milczącą zgodę… na bezprawną administrację Wielkiej Brytanii”. Dodał, że wyspy powinny być oznaczone jako „Archipelag Chagos (Republika Mauritiusu)”.

Mauritius wysłał dwie kolejne prośby, w których skrytykował „błędne oznakowanie”, ale nie wprowadzono jeszcze żadnych zmian online. Mauritius ostrzegł, że postępowanie sądowe może zostać wszczęte przeciwko Google.

Jagdish Koonjul, ambasador Mauritiusa przy ONZ, powiedział: „Nigdy nie otrzymaliśmy odpowiedzi. To rozczarowujące. Można by założyć, że Google będzie idealnym miejscem do pozyskiwania informacji i że to, co [wyświetlają], będzie dokładne. To, co pokazują, jest nieprawidłowe”.

Wyszukiwarka Google Maps, gdy lokalizuje BIOT, wyjaśnia jedynie, że jest to „sporne brytyjskie terytorium zamorskie Zjednoczonego Królestwa położone na Oceanie Indyjskim w połowie drogi między Tanzanią a Indonezją”.

Po zwróceniu się do Guardiana Google powiedział, że przygląda się tej sprawie.

Z kolei Apple Maps zgodziło się zmienić swoje oznaczenie. Wyszukiwanie zarówno „BIOT”, jak i „Brytyjskiego Terytorium Oceanu Indyjskiego” w Mapach Apple daje odpowiedź „Nie znaleziono wyników”.

Biuro ds. Spraw Zagranicznych, Wspólnoty Narodów i Rozwoju (FCDO) stwierdziło: „Wielka Brytania nie ma wątpliwości co do naszej suwerenności nad Brytyjskim Terytorium Oceanu Indyjskiego, którą sprawujemy nieprzerwanie od 1814 r. Mauritius nigdy nie sprawował suwerenności nad tym terytorium, a Wielka Brytania nie uznać jego roszczenie”.

W międzyczasie były przywódca Partii Pracy, Jeremy Corbyn, wieloletni zwolennik wygnanych Czagosjan, opublikował list poparcia po pierwszej wyprawie Mauritiusa na Wyspy Chagos w celu potwierdzenia swojej suwerenności.

Oświadczył: „Rząd brytyjski musi teraz nawiązać współpracę z Mauritiusem i wynegocjować rozwiązanie tych kwestii. Wzywam rząd do natychmiastowego przywrócenia prawa powrotu Czagosjan do ich ojczyzny i współpracy z Mauritiusem nad próbnym programem przesiedleń”.

Poseł Alyn Smith, rzecznik SNP ds. Zagranicznych w Westminster, powiedział: „SNP ma cztery kwadraty za prawem międzynarodowym i jasne jest, że Wyspy Chagos nie są terytorium Wielkiej Brytanii. W 2019 roku Zgromadzenie Ogólne ONZ przytłaczającą większością głosów potępiło trwającą, systematyczną okupację Wysp Czagos przez Wielką Brytanię. W tym samym roku międzynarodowy trybunał sprawiedliwości orzekł również, że okupacja była nielegalna. W zeszłym miesiącu międzynarodowy trybunał prawa morza ONZ podtrzymał ten wyrok.

„Najwyższy czas, aby Wielka Brytania zakończyła nielegalną okupację Wysp Chagos. SNP będzie nadal honorować swoje wieloletnie zobowiązanie manifestu do wspierania międzynarodowych wysiłków na rzecz zwrotu Wysp Chagos ich prawowitym właścicielom i poruszania tej kwestii w kraju”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *