Polityka

Mauritius ma długą tradycję stabilności politycznej i społecznej. Niepokoje społeczne i przemoc polityczna są rzadkością. Wolne i uczciwe wybory krajowe odbywają się co pięć lat, a ostatnie wybory powszechne odbyły się w listopadzie 2019 r. Te ostatnie wybory odbyły się bez incydentów. Wybory wygrał urzędujący premier, który jako minister finansów w styczniu 2017 roku został premierem po rezygnacji ojca (zgodnie z konstytucją).

Wskaźniki przestępczości są niskie, ale mogą wystąpić drobne i brutalne przestępstwa. Odwiedzający powinni cały czas śledzić swoje rzeczy ze względu na możliwość kradzieży kieszonkowych i wyrywania torebek, zwłaszcza w miejscach zatłoczonych i turystycznych. Odwiedzający powinni również unikać samotnych spacerów, szczególnie na odosobnionych plażach i w nocy, oraz powinni unikać demonstracji.

Dodatkowe informacje na temat środowiska politycznego i gospodarczego w kraju można znaleźć w Departamencie Stanu Countries & Areas stronie internetowej.