Bezpieczeństwo i zdrowie

Środki bezpieczeństwa i zdrowia

Choroba koronawirusa jest zakaźna i może przenosić się z jednej osoby na drugą, głównie przez kropelki oddechowe wydalane z nosa lub ust, gdy osoba kaszle lub kicha. 

Te kropelki można znaleźć na przedmiotach lub powierzchniach wokół danej osoby. Covid-19 może się zarazić, jeśli dotkniesz tych przedmiotów lub powierzchni, a następnie dotkniesz oczu, nosa lub ust. 

Ryzyko zarażenia Covid-19 od kogoś, kto nie ma objawów, jest bardzo niskie. Jednak wiele osób cierpiących na tę chorobę ma łagodne objawy we wczesnych stadiach choroby (na przykład łagodny kaszel). 

W takim przypadku możliwe jest zarażenie Covid-19 poprzez kontakt z tymi osobami, nawet jeśli nie czują się chorzy. Dlatego ważne jest, aby trzymać się więcej niż metr od chorej osoby.

Covid 19 środki ostrożności

Ważne jest, aby chronić siebie i innych przed infekcją. Najlepszym sposobem zapobiegania i spowolnienia transmisji jest bycie dobrze poinformowanym, a niektóre z głównych środków ostrożności to:

  • Ćwicz higienę dróg oddechowych, na przykład kaszląc w zgięty łokieć lub zawsze przykrywaj chusteczką lub bibułką podczas kichania lub kaszlu.
  • Noś swoje maski.
  • Często myj ręce mydłem, myj ręce lub używaj środka do dezynfekcji rąk.
  • Ćwicz dystans społeczny/fizyczny: trzymaj się co najmniej 1 metr od siebie.
  • Jeśli to możliwe, nie dotykaj obiektów publicznych.
  • Unikaj dotykania oczu, nosa i ust, aby zapobiec przedostawaniu się wirusa do organizmu.
mask
Wear your masks
washhands
Wash your hands frequently
1mt
Practice social/physical distancing
nosneezing
Always cover when sneezing or coughing

notouch

nofacetouch
Avoid touching your eyes, nose, and mouth