Informacje wizowe

Twoje kryteria uprawniające do uzyskania wizy

 1. Ważny paszport, którego data ważności wykracza poza planowany okres pobytu.
 2. Ważny bilet powrotny lub dalszy do kraju pochodzenia lub zamieszkania.
 3. Potwierdzona rezerwacja noclegu – na przykład rezerwacja w hotelu. Jeśli podróżująca osoba jest sponsorowana przez obywatela Mauritiusa, będzie musiała przedstawić dowód sponsorowania, podając swoje imię i nazwisko, adres, zawód, pokrewieństwo, krajowy numer dowodu osobistego i numer telefonu.
 4. Wystarczające środki na pokrycie kosztów pobytu (100 USD za noc).
 5. Zobowiązanie do nie angażowania się w żadną działalność zarobkową.

Procedura aplikacji

 1. Prawidłowo wypełnione i podpisane formularze zgłoszeniowe są dostępne na stronie http://passport.govmu.org
 2. Należy dostarczyć następujące dokumenty:
  1. Dwie aktualne fotografie paszportowe;
  2. Kserokopia stron z danymi w paszporcie podróżnego;
  3. oraz, w stosownych przypadkach, kserokopię wizy pobytowej/wizy uprawniającej do ponownego wjazdu o trzymiesięcznym okresie ważności.
 3. Na rozpatrzenie wniosku i wydanie wizy potrzeba średnio pięciu dni roboczych, pod warunkiem złożenia wszystkich odpowiednich dokumentów.

Obywatele większości krajów nie potrzebują wizy lub mogą otrzymać wizę po przybyciu na Mauritius w celach turystycznych.

Proszę zapoznać się z sekcją wizową Prime Minister’s office aby zobaczyć więcej informacji.

Click here to view (i) lists of countries whose citizens are exempted from visa; (ii) lists of countries whose citizens are granted visa on arrival; and (iii) lists of countries whose citizens require a visa prior to undertaking their travel to Mauritius